RỐI HƠI KHU VUI CHƠI THIẾU NHI MÈO KITTY HOUSE

RỐI HƠI KHU VUI CHƠI THIẾU NHI MÈO KITTY HOUSE

  • Chiều cao thành phẩm 1m8 – 2m cả chân máy
  • Máy thổi công suất 200W, 300W…
  • Chất liệu: vải SIBU chống thấm nước…