Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hashtag cầm tay là một thuật ngữ, là một sản phẩm trong quảng cáo với thiết kế nhỏ gọn để truyền đạt thông tin đến tất cả cộng đồng trong các chương trình, sự kiện even hay hội họp sinh nhật … Hashtag là một sản phẩm thiết kế nhỏ gọn để cầm trên tay tung hô, cổ vũ, hỗ trợ với tất cả nội dung mọi người muốn truyền đạt tới cộng đồng.